Bilder/video

Oppstartsgudstjenesten 16.9.2012 i Hadsel kirke - med påfølgende aktiviteter:
Konfirmantleir ;)Bilder fra oppstartsgudstjenesten 4.9.2011 i Hadsel kirke:Bilder fra øving til konfirmasjon i Hadsel:
Bilder fra øving til konfimasjon i Melbu:Bilder Konfirmansjonsleir 2011