30 spørsmål m.m.

Konfirmantundervisning handler i utgangspunktet ikke om kunnskapsformidling, men om et møtet med Gud og samtaler rundt troen. Likevel ønsker vi at konfirmantene kan noen få ting før de blir konfirmert. Er konfirmanten ikke tilstedet under samtalegudstjenesten blir det gjennomført en individualoverhøring ved menighetspedagog eller prest.
 FADERVÅR    
                                
TROSBEKJENNELSEN                              

30 spørsmål/svar:
1. Hva feirer vi i påsken? Jesu oppstandelse
2. Hvor mange liturgiske farger finnes det? 4  
3. ... og hvilke? Rød, grønn, hvit, fiolett
4. Hva feirer vi i pinsen? Disiplene får Den Hellige Ånd
5. Hva heter neste linje: "...du som er i himmelen!"? La ditt navn holdes hellig
6. I nattverden blir: brød til...  Jesu legeme/kropp
7. I nattverden blir: vin til... Jesu blod
8. Hva blir vi i dåpen? Guds barn, født på ny ved Den Hellige Ånd
9. Hva feirer vi i jula? Jesu fødsel
10. Nevn minst to helligdager i påsken! Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag
11. Hva feirer vi Skjærtorsdag? Jesus introduserer nattverden for disiplene
12. Hvor ble Jesus født? Bethlehem
13. Nevn minst 3 av de 10 bud! Mulige svar: se de 10 bud!
14. Hvem er Jesus? Guds sønn; sann Gud, sant mennesket
15. Hvordan fortsetter sangen: "Måne og sol..."Skyer og vind
16. Hva feirer vi i kirken? Gudstjeneste, dåp, vielse, begravelse
17. Nevn en bønn vi ber jevnlig i kirka! Fadervår
18. Vi kaller Jesus = Frelser - hvorfor? Jesus døde på korset for våre synder
19. Hva skjedde med Jesus etter tre dager i graven?Jesus sto opp fra de døde
20. Hvor mange sakramenter har vi i kirken? 2
21. Hvilke sakramenter har vi i kirken? Dåp og nattverd
22. Hvor mange bøker finnes det i bibelen? 66
23. Hva heter de første fem bøkene i Bibelen? Mosebøkene
24. Hva heter de første bøkene i Det nye Testamentet? Evangeliene
25. Hva er treenigheten? Betegnelsen på Gud: Fader, Sønn og Hellige Ånd
26. Når kan man bli fadder? Når man er døpt og har fylt 15 år
27. Hva skjedde Langfredag? Jesus døde på korset
28. Navn minst to av disiplene! For eksempel: Peter, Johannes, Judas, Tomas etc.
29. Hvor døde Jesus? I Jerusalem